Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43493
Title: Mối tương quan giữa hành vi lệch chuẩn học đường ở học sinh trung học phổ thông và hành vi làm cha mẹ
Authors: Lê, Thị Ngọc Lan
Keywords: Hành vi của cha mẹ
Hành vi lệch chuẩn ở trường học
Học sinh trung học
Mối quan hệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 117 .- Tr.74-78,84
Abstract: Học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT) là lứa tuổi ở vào giai đoạn cuối của vị thành niên, chuẩn bị bước vào giai đoạn thanh niên - người lớn. Những biến đổi về mặt sinh học và tâm lý dù không diễn ra mạnh mẽ như giai đoạn HS THCS nhưng vẫn có những thay đổi về mặt tâm lý và quan hệ xã hội. Mặt khác, những thay đổi nhanh chóng của bối cảnh kinh tế - xã hội, các hệ giá trị sống, nền tảng đạo đức khiến các em lúng túng trước những định hướng về tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43493
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.