Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43558
Title: Cuộc thi đã thu hút được nhiều nhân tài
Authors: Đặng, Văn Sinh
Keywords: Cuộc thi
Thu hút được nhiều nhân tài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm;Số 43 .- Tr.152-159
Abstract: Cuộc thi truyện ngắn (2018-2020) của Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm vừa kết thúc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng độc giả. Có lẽ trong khoảng vài chục năm qua, hiếm có cuộc thi nào được cả các báo chính thống lẫn cộng đồng mạng cùng đánh giá cao như thế; vẫn còn có ý kiến khác, nhưng cơ bản là nhất trí. Một điều rất đáng trọng nữa, là Tạp chí đã được Nxb. Hội Nhà văn in tặng tập truyện ngắn vào Chung khảo cuộc thi mang tên "Họ xứng đáng được hy vọng" gồm 27 truyện của 19 tác giả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43558
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.