Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43570
Title: Phát triển nghiệp vụ ngân hàng cá nhân tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Ngân hàng cá nhân
Triển khai
Dịch vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 22 .- Tr.23-29
Abstract: Nghiệp vụ ngân hàng cá nhân là các nghiệp vụ ngân hàng hướng tới cá nhân hay gia đình giàu có và có quan hệ tốt, lâu dài với ngân hàng, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng. Phát triển nghiệp vụ ngân hàng cá nhân là xu thế mà ngân hàng đang hướng đến. Bài viết điểm lại quá trình hình thành cũng như đặc điểm cơ bản của nghiệp vụ ngân hàng cá nhân thông qua thực tế triển khai tại ngân hàng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43570
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.