Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43587
Title: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CÔNG NGHỆ CODEIGNITER FRAMEWORK
Authors: Nguyễn, Minh Trung
Cao, Thanh Tâm
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ở nước ta, trong lĩnh vực giáo dục đang từng bước đổi mới trong công tác quản lý đào tạo. Theo hướng đó, phương pháp kiểm tra, thi cử cũng dần được cải thiện chuyển dần sang hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến – đây là hình thức thi đảm bảo tính khách quan, nhanh chóng và giảm thiểu chi phí tổ chức thi. Với mục đích hỗ trợ cho công tác quản lý đào tạo chúng tôi đề xuất “Nghiên cứu và xây dựng website hỗ trợ thi trắc nghiệm trực tuyến với Công nghệ CodeIgniter Framework” nhằm đám ứng nhu cầu thực tế: tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho công tác quản lý, tổ chức các kỳ thi trắc nghiệm đồng thời đảm bảo tính khách quan hiệu quả quá trình làm bài và chấm bài thi học sinh. Tìm hiểu và áp dụng các kiến thức, công nghệ mới xây dựng hệ thống đảm bảo đầy đủ các chức năng: quản lý, cập nhật thông tin giáo viên, học sinh, lớp, môn học,…; Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đáp án; Quản lý đề thi: tạo đề thi; Quản lý thi: Quản lý bài thi học sinh; Thống kê kết quả thi học sinh theo từng đợt thi.
Description: 100 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43587
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.