Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43789
Title: Không gian sáng tạo trong bảo tồn di sản và phát triển du lịch cho các làng truyền thống ở Hà Nội
Authors: Phạm, Hùng Cường
Dương, Quỳnh Nga
Keywords: Không gian
Sáng tạo
Bảo tồn
Di sản
Du lịch
Làng truyền thống
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 303 .- Tr.46-50
Abstract: Có thể những lợi ích kinh tế của việc phát triển các làng du lịch chưa được đánh giá cao so với các dự án phát triển nhà ở, bất động sản nhưng bù lại những giá trị văn hóa mà các làng truyền thống du lịch mang lại cho Hà Nội là các giá trị bền vững. Cho Hà Nội trở thành đô thị là đầu tàu trong cả nước có định hướng phát triển kinh tế xanh, văn hóa và tăng trưởng xanh bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43789
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.