Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43814
Title: Đảng bộ Học viện Hậu Cần công tác kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ
Học viện
Hậu cần
Kiểm tra
Giám sát
Chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.47-49
Abstract: Đảng bộ Học viện Hậu Cần là Đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương, có nhiệm vụ đào tạo sỹ quan lãnh đạo, quản lý, học viên nghiên cứu sinh về công tác hậu cần quân đội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Học viện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo trong giai đoạn mới, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và tổ chức đảng các cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43814
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.