Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43833
Title: Ảnh hưởng của việc tiêm phòng vắc-xin 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, phó thương hàn, tụ huyết trùng) đối với khả năng đề kháng với bệnh tai xanh của lợn
Authors: Vũ, Khắc Hùng
Trịnh, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Thị Thu Giang
Lê, Thắng
Nguyễn, Xuân Trường
Keywords: ELISA,
Dịch tả lợn
IPMA
Phó thương hàn
Tai xanh
Tụ huyết trùng
Western blot
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 341 .- Tr.85-90
Abstract: Bệnh tai xanh ở lợn cùng với 3 bệnh đỏ (dịch tả lợn, phó thương hàn, tụ huyết trùng) được xem là những bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến nền chăn nuôi lợn ở nước ta. Kiểm soát bệnh tai xanh ở lợn là một vấn đề phức tạp và bao gồm nhiều biện pháp khác nhau, trong đó, phòng bệnh bằng vắc-xin là biện pháp phòng chống hiệu quả nhất. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trước đây khẳng định ảnh hưởng của việc nhiễm vi rút tai xanh lên hiệu quả của vắc-xin phòng các loại bệnh khác trên lợn nhưng chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu ảnh hưởng của các loại vắc-xin phòng bệnh khác đến sự bảo hộ phòng bệnh tai xanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43833
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.