Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43843
Title: An ninh môi trường: khái niệm, hình thức biểu hiện (phân tích logic – triết học)
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Liên
Keywords: An ninh môi trường
Môi trường sinh thái
Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 12 .- Tr.3-13
Abstract: Nghiên cứu an ninh môi trường đòi hỏi phải làm rõ nhiều vấn đề lý luận, phương pháp luận. Bài viết này xác định rõ mối tương quan giữa các khái niệm: an ninh, an ninh môi trường, đảm bảo an ninh môi trường. Trong thế giới hiện đại, tiểu hệ thống an ninh môi trường chiếm vị thế ưu tiên trong hệ thống an ninh quốc gia bởi nó gắn liền với việc gìn giữ sự cân bằng của môi trường tự nhiên trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội. Con người với kỹ thuật ngày càng tối tân vẫn tiếp tục tác động mang tính hủy diệt mạnh hơn vào môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43843
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.