Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43887
Title: Tác động của chủ nghĩa dân tộc đến ý định sử dụng sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam: trường hợp sản phẩm Vsmart của VinGroup
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Tác động
Chủ nghĩa dân tộc
Ý định
Sản phẩm công nghệ
Thương hiệu
Việt Nam
Vsmart
VinGroup
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 579 .- Tr.77-79
Abstract: Các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam có được người tiêu dùng trong nước mua hay có ý định sử dụng với tinh thần ủng hộ sản phẩm trong nước hay không? Với các mức ý nghĩa kiểm định trong mô hình nghiên cứu thỏa mãn và hệ số trong phương trình hồi quy lớn hơn không cho thấy chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng ảnh hưởng trực tiếp đến ý định sử dụng sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam với sản phẩm cụ thể là điện thoại Vsmart của tập đoàn VinGroup. Bên cạnh đó ý định sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm công nghệ trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hương hiệu và chất lượng sản phẩm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43887
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.