Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43922
Title: Qua kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế của tổ chức đảng
Authors: Trọng Đức
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Khắc phục
Hạn chế
Tổ chức đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.50-52
Abstract: Thời gian qua, trong bối cảnh đội ngũ cán bộ, đảng viên đông, thường xuyên biến động, nhiều cán bộ trẻ, mới ra trường kinh nghiệm công tác có mặt hạn chế, ủy viên UBKT cơ bản là kiêm nhiệm, song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của UBKT Đảng ủy Quân khu 3, sự lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn 395, cấp ủy, UBKT các cấp Sư đoàn 395 đã tích cực, chủ động lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43922
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.