Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43932
Title: Quận ủy Ngô Quyền [Hải Phòng]: Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác giải phóng mặt bằng
Authors: Phương Thúy
Keywords: Quận ủy
Ngô Quyền
Hải Phòng
Giải quyết
Khiếu nại
Tố cáo
Giải phóng mặt bằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.53-54,71
Abstract: Ngô Quyền là quận trung tâm của thành phố Hải Phòng với mật độ dân số đông hơn 18 vạn dân. Đảng bộ quận có 88 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 484 chi bộ hơn 1,2 vạn đảng viên. Trong những năm qua, Quận ủy và các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB) bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên và công dân, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43932
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.