Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43943
Title: Kết luận kiểm tra đã tháo "quả bom" ra khỏi người tôi!
Authors: Phan, Tấn Tu
Keywords: Kiểm tra
Quả bom
Người tôi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.55-56
Abstract: Cuối năm 2017, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Đảng ủy và 2 cá nhân là cán bộ chủ chốt xã Phổ Ninh (nay là phường Phổ Ninh), Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Thị ủy) Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ Ninh. Kết quả, đồng chí bí thư đảng ủy bị cách chức ủy viên ban thường vụ đảng ủy; đồng chí phó bí thư bị cách chức đảng ủy viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43943
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
700.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.