Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43960
Title: Bệnh chưa có thuốc chữa!
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Bệnh
Thuốc
Chữa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.65-67
Abstract: Hông hiểu sao dạo này Hớn im hơi, lặng tiếng. Ai hỏi cũng chỉ gật và lấc. Khi họp mời phát biểu cũng không phát biếu. Nếu phải nói gì trước tập thể thì giọng cứ nghẹn lợi như gà mắc tóc. Đỡ vậy, còn nói toàn giọng tiêu cực chẳng bù hòi mới về cơ quan giọng như có gang, có thép.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43960
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.