Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43968
Title: Chủ nhiệm UBKT say mê nghiên cứu
Authors: Hải Hà
Keywords: Chủ nhiệm
UBKT
Say mê
Nghiên cứu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.57-58
Abstract: Với 30 năm tuổi nghề, gắn bó mật thiết với Ngành Kiểm tra Đảng đồng chí Nguyễn Hữu Phước, ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy U Minh ( tỉnh Cà Mau) có được nhiều kinh nghiệm về nghề và công tác xây dựng Đảng. Anh nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn vào công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cơ quan UBKT Huyện ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43968
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
739.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.