Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44055
Title: Dùng thuốc thông minh
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thuốc
Thông minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 615 .- Tr.10-11
Abstract: Xin có đôi điều nói về dùng thuốc thông minh. Bởi vì, không dùng thuốc đúng theo chỉ định, bỏ thuốc nửa chừng tự ý mua thuốc dùng theo đơn để sử dụng được xem là dùng thuốc không thông minh, lại là thói quen xấu ở nhiều người. Việc dùng thuốc không thông minh như thế có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, đôi khi phải đánh đổi chính sức khỏe và tính mạng của người dùng thuốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44055
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.