Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44152
Title: Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam vận động viên vật tự do lứa tuổi 15 – 16 tỉnh Đồng Nai
Authors: Nguyễn, Thái Bình
Dương, Văn Phương
Nguyễn, Bình An
Keywords: Chỉ tiêu đánh giá
Trình độ thể lực
Vận động viên trẻ
Vật tự do
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 35 .- Tr.44-47
Abstract: Nghiên cứu qua ba bước lựa chọn đảm bảo tính khoa học, tính logic và tính khách quan kết quả bài viết đã lựa chọn được 10 test (Ngã cầu sau bốc một 30s (sl); Gồng vọt 30s (sl); Sườn quắp thủ 30s (sl); Bó đầu đánh ra sau 30s (sl); Cầu vồng xoay tối đa (sl); Phản xạ bốc 15s (sl); Bốc đôi 30s (sl); Quấn quật 30s (sl); Bật cầu tối đa (sl); Thoát bò tại chỗ tối đa (sl) đảm bảo đủ độ tin cậy và tính thông báo để đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam vận động viên vật tự do trẻ lứa tuổi 15 – 16 tỉnh Đồng Nai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44152
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.