Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44277
Title: Chiến tranh giá dầu mỏ quốc tế và các tác động tới Việt Nam
Authors: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Giá dầu mỏ
Khủng hoảng dầu mỏ
Thị trường dầu mỏ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.15-21
Abstract: Ngày 21-04-2020, lần đầu tiên trong lịch sử, giá hợp đồng dầu kỳ giao tháng 5 tại Mỹ giảm sâu xuống dưới 0 USD và kết thúc ở mức giá âm 37,63 L/SD/thùng. Thị trường dầu mỏ thế giới thực sự rơi vào khủng hoảng và điều này sẽ gây tác động không nhỏ tới ngành dầu khí Việt Nam. Bài viết phân tích làm rõ bản chất của “giá dầu âm” đồng thời đánh giá những tác động của thị trường dầu mỏ thế giới đến thị trường xăng dầu Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị để ngành dầu khí Việt Nam có những đối sách phù hợp trong giai đoạn khó khăn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44277
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.