Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44410
Title: Bàn về thể chế tài chính đô thị trong bối cảnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng hợp tác
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Trần, Quang Đạo
Keywords: Tài chính đô thị
Mô hình phát triển
Hướng hợp tác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 09+10 .- Tr.17-21
Abstract: Bài viết này bàn về những rào cản trong việc chuyển đổi mô hình huy động tài nguyên cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại Việt Nam. Đối mặt với thách thức suy giảm vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và suy giảm ngân sách từ năm 2016, chính quyền trung ương nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài chính thay thế. Bất cập trong mô hình Xây dựng-Chuyển giao (BT) và khó khăn trong bản quyền sử dụng đất yêu cầu nhà hoạch định chính sách huy động sáng tạo thay thế cho phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản cần gỡ bỏ để gia tăng sự hợp tác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44410
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.48.64


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.