Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44467
Title: Nghiên cứu sự biểu hiện một số interleukin ở bệnh nhân có hội chứng truyền máu song thai
Authors: Nguyễn, Duy Ánh
Nguyễn, Thị Sim
Phan, Huyền Thương
Trần, Thị Phương Thảo
Hoàng, Văn Tống
Nguyễn, Duy Bắc
Lương, Thị Lan Anh
Thân, Thị Thu Cảnh
Keywords: Hội chứng truyền máu song thai
IL-1β
IL-6
IL-8
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.417-423
Abstract: Hội chứng truyền máu song thai là một hội chứng nghiêm trọng xảy ra ở các ca song thai có 2 buồng ối nhưng chung một bánh rau với nguy cơ tử vong cho thai nhi cao và có nguy cơ dị tật bẩm sinh nếu không được điều trị can thiệp trong bào thai kịp thời. IL-lβ, IL-6 và IL-8 đã được cho rằng có vai trò đối với sinh non ở thai đôi, một trong những hậu quả của hội chứng truyền máu song thai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44467
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.