Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44543
Title: Tổng quan các nghiên cứu về thể hiện cảm xúc trên facebook của thanh thiếu niên
Authors: Phạm, Minh Thu
Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Bộc lộ
Cảm xúc
Facebook
Thanh thiếu niên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.18-27
Abstract: Với mục đích tìm hiểu các khoảng trống của vấn đề “thể hiện cảm xúc trên facebook của thanh thiếu niên”, nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu. Hầu hết các tác giả đều sử dụng thiết kế nghiên cứu chiều dọc, thông qua trang cá nhân facebook của người dùng và sử dụng điều tra bằng bảng hỏi. Các thông tin cá nhân cơ bản về hiện diện bề ngoài (tên, tuổi, giới tính, nơi sống, nơi học tập) và về hiện diện bên trong/nội tâm (sở thích, tính cách, quan điểm...) đã được quan tâm; những cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực thông qua các biểu tượng cảm xúc, dòng trạng thái được thể hiện; đồng thời mối quan hệ giữa việc thể hiện cảm xúc với các khía cạnh về sức khỏe tinh thần và sự hài lòng với cuộc sống đã được thể hiện trong các nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44543
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.