Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44564
Title: Trầm cảm lo âu ở người mắc bệnh ung thư
Authors: Hoàng Nhật
Keywords: Bệnh ung thư
Lo âu
Trầm cảm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.86-97
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành trên 101 người mắc bệnh ung thư ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai nhằm tìm hiểu mức độ trầm cảm và lo âu của họ. Dữ liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư có rối loạn trầm cảm nặng là 35,6%, có rối loạn lo âu nặng là 42,6%. Các triệu chứng trầm cảm, lo âu có khác biệt ý nghĩa đối với giới tính người bệnh, các giai đoạn ung thư và thời điểm nhận chẩn đoán ung thư. Kết qủa nghiên cứu là minh chứng khoa học cho việc đề xuất cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý cho người mắc bệnh ung thư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44564
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.