Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44643
Title: Năm Tân Sửu: Những vị thuốc từ con Trâu
Authors: Trần, Công
Keywords: Con Trâu
Năm Tân Sửu
Vị thuốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 646 .- Tr.12-13
Abstract: Câu “con Trâu là đầu cơ nghiệp” đã nói lên tầm quan trọng của con vật này luôn gắn liền với người nông dân Việt Nam từ bao đời nay. Con Trâu không chỉ cung cấp sức kéo trong canh tác nông nghiệp để làm ra lương thực, để vận chuyển, mà ngày nay ở một số vùng nó còn tham gia các dịch vụ du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44643
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.