Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44716
Title: Ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo Đài Loan: Khái niệm và vai trò
Authors: Trần, Thị Thủy
Keywords: Đài Loan
Công nghiệp văn hóa
Công nghiệp sáng tạo
Công nghiệp văn hóa sáng tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.62-72
Abstract: Khái niệm “công nghiệp văn hóa sáng tạo” xuất hiện ở Đài Loan trong thập niên cuối của thế kỷ 20 cùng với quá trình toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng trên thế giới. Sự ra đời và phát triển của ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo tại Đài Loan song hành với sự chuyển đổi cách thức phát triển kinh tế, từ công nghiệp nặng hướng sang nông nghiệp, các ngành nghề thủ công truyền thống và kinh tế sáng tạo. Trải qua gần 3 thập kỷ phát triển, ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo có vai trò quan trọng không chỉ về văn hóa, kinh tế mà cả trong chính trị của Đài Loan. Bài viết tập trung phân tích nội hàm khái niệm và vai trò của ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo Đài Loan trong sự phát triển của hòn đảo này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44716
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.