Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44780
Title: Những dự án giao thông trọng điểm hoàn thành trong năm 2020
Authors: Nguyễn, Văn Nhân
Keywords: Giao thông vận tải
Dự án trọng điểm
Hoàn thành
Năm 2020
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.10-11
Abstract: Năm 2020, mặc dù đất nước trải qua giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai và dịch Covid-19, nhưng ngành GTVT vẫn hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều công trình giao thông quan trọng có ý nghĩa về kinh tế và xã hội sâu rộng. Dưới đây sẽ điểm qua một số công trình giao thông trọng điểm hoàn thành trong năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44780
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
752.22 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.