Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45003
Title: Công dụng của cây Bàng
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây Bàng
Công dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 616 .- Tr.12-13
Abstract: Bài viết mô tả đặc điểm, nguồn gốc, công dụng của Cây Bàng. Bàng là cây đa tác dụng. Nó không chỉ là cây cho bóng mát, mà còn là một nguồn nguyên liệu rất phổ biến được dùng làm thuốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45003
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.