Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45028
Title: Thị trường công trình xanh ở Việt Nam từ lấy đà đến cất cánh
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Thị trường
Công trình xanh
Việt Nam
Cất cánh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 631 .- Tr.22-24
Abstract: Các dự án đầu tư công nên áp dụng các chứng nhận công trình xanh để làm cho thị trường phát triển tốt hơn. Về phía chủ đầu tư cần quan tâm hơn tới vấn đề hiệu năng của công trình vận hành thay vì chỉ quan tâm vào vấn đề chứng chỉ. Các quyết định đưa ra nên xem xét tổng thể vòng đời của công trình chứ không phải là chi phí đầu tư ban đầu. Giải pháp đưa ra là bao nhiêu thời gian thu hồi vốn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45028
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.