Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45098
Title: Mối liên quan giữa hình thái phôi đông lạnh ngày 2 và khả năng phát triển thành phôi nang
Authors: Nguyễn, Khang Sơn
Lê, Ngọc Dung
Nguyễn, Thanh Hoa
Nguyễn, Thị Thúy
Nguyễn, Hương Giang
Keywords: Phôi ngày 2
Phôi ngày 5
Phôi nang
Phôi giai đoạn phân cắt
Sự phát triển của phôi
Thụ tinh trong ống nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 133, Số 09 .- Tr.10-18
Abstract: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 255 phôi đông lạnh ngày 2 của 68 bệnh nhân có chỉ định rã đông phôi và nuôi cấy kéo dài, chuyển phôi ngày 5 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm đánh giá mối liên quan giữa hình thái phôi đông lạnh ngày 2 và khả năng phát triển thành phôi nang, chất lượng phôi nang. Nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ hình thành phôi nang đạt 67,1%. Các đặc điểm hình thái của phôi ngày 2 không chỉ liên quan đến khả năng phát triển thành phôi nang mà còn liên quan đến chất lượng phôi nang khi nuôi cấy ngày 5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45098
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.