Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45234
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Thu
Giang, Thị Tuyết Nhung
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 12 .- Tr.58-60
Abstract: Kiểm toán độc lập, đặc biệt là kiểm toán báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh như ngân hàng, các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư... Do vậy, chất lượng kiểm toán luôn là vấn đề được quan tâm nhằm hạn chế hiện tượng để lọt những báo cáo tài chính sai lệch được công bố ra thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45234
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.