Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45308
Title: Nghiên cứu thời gian bảo quản thịt lườn gà tươi bằng hỗn hợp muối natri lactat và muối natri tripolyphotphat (STPP) ở nhiệt độ phòng (23-32oC)
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Anh
Trần, Thị Mai Phương
Lại, Mạnh Toàn
Hoàng, Thị Hạnh
Nguyễn, Văn Tấn
Trịnh, Duy Linh
Trần, Quốc Khánh
Nguyễn, Thị Tam
Keywords: An toàn thực phẩm
Bảo quản
Natri lactat
STPP
Thịt gà
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 90 .- Tr.76-86
Abstract: Thịt tươi (như thịt gà tươi) trong điều kiện không được bảo quản sẽ dễ dàng bị biến đổi chất lượng do sự phá hủy của vi sinh vật gây hại trên bề mặt thịt cùng các biến đổi hóa lý trong thịt (phân giải protein bởi các enzim). Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định nồng độ dung dịch muối Natri lactat và muối STPP trong hỗn hợp bảo quản phù hợp để kéo dài độ tươi của thịt ở nhiệt độ phòng (25 – 32oC). Kết quả thu được từ nghiên cứu cho thấy khi phun sương hỗn hợp 4% Natri lactat + 5% STPP lên bề mặt thịt gà tươi với tỷ lệ 1m1/100g thịt bằng máy phun cao áp kéo dài được thời gian sử dụng của thịt tươi đến 10 giờ sau giết mổ (kéo dài hơn 4 tiếng so với mẫu thịt đối chứng). Thịt sau bảo quản giữ được độ tươi, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn về thịt tươi của Việt Nam (TCVN 7046:2009 và QCVN 08-03-2012).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45308
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.