Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45356
Title: Tác động của việc làm trái nghề tới suất sinh lời từ giáo dục Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Bích Ngọc
Keywords: Làm việc trái nghề
Thu nhập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 33 .- Tr.3-7
Abstract: Nghiên cứu phản ánh thực trạng làm việc trái nghề và tác động của việc làm trái nghề tới suất sinh lời từ giáo dục của người lao động làm công ăn lương dựa trên phân tích bộ số liệu Điều tra Lao động và Việc làm năm 2018 của Tổng cục Thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy, làm việc trái nghề không những làm mức lương trung bình của người lao động bị thấp hơn mà suất sinh lời từ giáo dục cũng bị thấp hơn so với làm việc đúng nghề.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45356
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.