Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45430
Title: Hội Minh Thề - Lời thề chống tham nhũng
Authors: Minh Ngọc
Keywords: Minh Thề
Hội
Lời thề
Tham nhũng
Chống
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.86-87
Abstract: Ngày 14 tháng Giêng hàng năm, tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụỵ, thành phố Hải Phòng lại diễn ra một lễ hội độc đáo: Minh Thề (hay còn gọi là Miêng thệ - lời thề miệng). Hình thành cách đây gần 500 năm, lưu truyền qua nhiều thế hệ và bảo tồn cho đến ngày nay, Hội Minh Thề được coi là nghi thức lễ hội “độc nhất vô nhị ” ở nước ta về chống tham nhũng, thể hiện sự quyết tâm của con người về đạo lý, nhân cách sống trong sạch, tử tế, không tham của công, nhất là đối với những người công bộc của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45430
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
736.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.