Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45476
Title: Gia Lai: Xuân mới, kỳ vọng mới
Authors: Dương, Minh Đức
Keywords: Gia Lai
Xuân mới
Kỳ vọng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.70-72
Abstract: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp đã mở ra một trang mới, với kỳ vọng mới: Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45476
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.