Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45480
Title: Ngọn cờ trong bão
Authors: Phạm, Văn Hóa
Keywords: Ngọc Cờ
Bão
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.51-55
Abstract: Trong những năm 1997 - 1999, người dân Thái Bình đã đồng loạt khiếu kiện tập thể, gay gắt, nhất là ở huyện Quỳnh Phụ. Để giải quyết ổn định tình hình, các cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện đã tâp trung thanh tra, kiểm tra và xử lý hàng loạt vấn đề trên diện rộng. Tạp chí Kiểm tra trân trọng giới thiệu trích đoạn phần viết về công tác xây dựng Đảng để góp phần ổn định tình hình của đồng chí Phạm Văn Hóa, nguyên ủy viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ những năm đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45480
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.