Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45664
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Son ngoại của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Hà, Văn Sơn
Lục, Chí Mùi
Từ khoá: Quyết định lựa chọn
Hành vi tiêu dùng
Kiểm soát hành vi
Thái độ lựa chọn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.41-44
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này sử dụng lý thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behavior), cũng như tham khảo các mô hình trong và ngoài nước để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Son ngoại của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Son ngoại, thì có 3 nhân tố có ý nghĩa, đó là: Thái độ đối với việc lựa chọn dòng Son ngoại; Kiểm soát nhận thức hành vi - tài chính; và Cảm nhận về chất lượng sản phẩm. Trong đó, Thái độ đối với việc lựa chọn dòng Son ngoại là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45664
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.