Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45765
Title: Các yếu tố tác động đến hiệu quả khai thác cảng hàng không tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
Authors: Chu, Hoàng Hà
Keywords: Cảng hàng không
Hiệu quả khai thác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 33 .- Tr.99-102
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá vai trò của các yếu tố tác động đến hiệu quả khai thác cảng hàng không tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, bằng việc khảo sát 327 cán bộ quản lý hoạt động khai thác tại cảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố tác động đến hiệu quả khai thác cảng hàng không theo thứ tự độ quan trọng giảm dần như sau: Hạ tầng nhà sa; Số lượng chuyến bay; Đội ngũ nhân viên; Khối lượng hàng hóa; Số lượng hành khách: Chiều dài đường băng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45765
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.