Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45769
Title: Quan điểm của A.N.Leonchiev về nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
Authors: Vũ, Thúy Ngọc
Keywords: Quan điểm của A.N.Leonchiev
Nhân cách
Hình thành và phát triển nhân cách
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 118 .- Tr.29-32,45
Abstract: A.N.Leonchiev (1903-1979), nhà Tâm lí học Nga kiệt xuất được giải thưởng Lênin năm 1963 đã từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Tâm lý thế giới, ông là một trong những đại diện cho xu hướng nghiên cứu nhân cách phải gắn liền với chủ thể của hoạt động và lý thuyết hoạt động của ông đã được giới tâm lí học đánh giá cao [1, tr. 127]. Theo ông, hoạt động của con người là hoạt động có ý thức và diễn ra trong xã hội. Hoạt động bên ngoài quyết định những phẩm chất bên trong của nhân cách và nhân cách là một cấu tạo tâm lí mới được hình thành trong cuộc sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45769
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.