Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45941
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Nguyễn, Thị Kim Tươi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua RHC của người tiêu dùng tại TPCT, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng duy trì và thu hút khách hàng mua rau hữu cơ tại địa bàn Cần Thơ.
Description: 102 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45941
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.