Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45973
Title: Xác định giá trị cộng hưởng trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp: Từ lý luận đến thực tiễn
Authors: Nguyễn, Quốc Việt
Keywords: Giá trị cộng hưởng
Mua bán và sáp nhập
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.158-161
Abstract: Trong nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành phân tích các tiềm năng tạo ra giá trị cộng hưởng trong mua bán và sáp nhập (M&A) cho doanh nghiệp thông qua hai nhóm là cộng hưởng hoạt động và cộng hưởng tài chính. Nghiên cứu cho thấy, để xác định giá trị cộng hưởng, công ty thâu tóm và công ty mục tiêu cần được định giá một cách độc lập, sau đó, so sánh với giá trị của công ty sau M&A để ước lượng giá trị thu được do cộng hưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45973
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.