Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46088
Title: Đánh thức không gian cải tạo chung cư cũ
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Chung cư cũ
Cải tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.58-61
Abstract: Cải tạo và xây mới lại các khu nhà ở tập thể cũ là một trong những biện pháp mà nhà nước đang đưa ra để giải quyết vấn đề nhà ở tại các khu ở tập thể cũ. Việc tái định cư cư dân sống trong khu tập thể cũ và tăng số lượng các khu căn hộ lên nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế tại các khu tập thể nằm trong trung tâm Hà Nội đang là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay. Khu tập thể Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng vào giai đoạn sau hòa bình, nằm trong trung tâm của thành phố Hà Nội. Việc cải tạo xây dựng mới các tòa chung cư theo hướng hiện đại và đồng bộ là góp phần tạo dựng gìn giữ các đặc trưng văn hóa - kiến trúc - hình thái - cấu trúc không gian đặc trưng, các không gian sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46088
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.