Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46108
Title: Cải cách tài chính công Việt Nam hướng đến minh bạch tài khóa tiệm cận với thế giới
Authors: Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Tài chính công
Minh bạch hóa
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 35 .- Tr.64-67
Abstract: Việt Nam đang tập trung cải cách tài chính công, minh bạch tài khóa tiệm cận với thế giới, coi đây là một trong những ưu tiên số một của cải cách điều hành. Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam 2012, lợi ích biên đạt được đối với nền kinh tế Việt Nam qua việc nâng cao minh bạch là vô cùng lớn. Nó có thể giảm thiểu sự thiếu hiệu quả của thị trường, giúp giảm bất ổn kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng cạnh tranh. Việc công khai dữ liệu kinh tế một cách kịp thời và đáng tin cậy, cải thiện về truyền thông đối với những thay đổi trong chính sách, có thể giúp giảm thiểu những bất ổn và nghi ngại trên thị trường tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46108
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.