Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46475
Title: Ngân hàng số: Hai mặt của chiếc chìa khóa vàng
Authors: Linh Đan
Keywords: Hai mặt
Ngân hàng số
Chìa khóa vàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 04 .- Tr.48-49
Abstract: Trong cuộc đua cạnh tranh giành thị phần ngày càng diễn ra mạnh mẽ giữa các ngân hàng, làm thế nào để gia tăng nguồn thu nhập, mở rộng mạng lưới và có nhiều khách hàng luôn là câu hỏi mà hầu hết nhà băng nào cũng đau đầu tìm cách để đạt được mục tiêu. Với sự phát triển của công nghệ, ngân hàng số được coi như chiếc chìa khóa vàng của các nhà băng. Giờ đây, thay vì cách tiếp cận truyền thống, các ngân hàng đang đi theo giải pháp công nghệ số như một bước tiến tất yếu. Tuy nhiên, các thách thức về quản trị vẫn là câu chuyện không đơn giản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46475
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
802.03 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.