Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46485
Title: Phân tích các nhân tố tổ chức tác động đến quản trị tri thức khách hàng của các doanh nghiệp đang hoạt động tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Huỳnh, Triệu Tỷ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu các nhân tố tổ chức ảnh hưởng tác động đến quản trị tri thức khách hàng.
Description: 75 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46485
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.