Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46555
Title: Cần Thơ dấu ấn 4 năm triển khai Nghị quyết 03 - NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Cần Thơ
Dấu ấn
Triển khai
Nghị quyết
Phát triển
Du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.44-45
Abstract: Qua 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1/8/2016 của thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, từng bước khẳng định là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46555
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
938.15 kBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.