Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46604
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Lê, Thị Bảo Như
Keywords: Doanh nghiệp
Kế toán quản trị
Sản xuất kinh doanh cà phê
ĐắkLắk
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 4 .- Tr.33-35
Abstract: Vai trò của kế toán quản trị (KTQT) trong quản lý kinh tế DN đã được kiểm chứng qua nhiều nghiên cứu cũng như trong thực tiễn trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam nói chung và các DN SXKD cà phê ở ĐắkLắk nói riêng, vai trò này còn khá mờ nhạt. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng như hiện nay, KTQT sẽ là công cụ quản lý hiệu quả giúp cải thiện kết quả kinh doanh của DN. Để KTQT được đưa vào vận hành hiệu quả thì cần có sự chung tay của Nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan cũng như bản thân DN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46604
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
235.39 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.