Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46654
Title: Đẩy mạnh phát triển đô thị du lịch biển Việt Nam
Authors: Phạm, Trung Lương
Keywords: Phát triển
Đô thị
Du lịch
Biển
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.74-76,119
Abstract: Đô thị du lịch biển là một mô hình góp phần làm đa dạng hóa và đem lại lợi ích nhiều mặt cho phát triển hệ thống đô thị ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không được quy hoạch và quản lý phù hợp, hoạt động phát triển đô thị du lịch biển sẽ không chỉ có tác dộng tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội mà còn đến sự phát triển bền vững đô thị nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46654
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.