Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46662
Title: Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Authors: Thảo Anh
Keywords: Quy tắc ứng xử
Bảo vệ môi trường
Văn hóa
Thể thao
Du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.80-81
Abstract: Bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử bảo vệ môi trường của các đối tượng có liên quan trong các hoạt động đồng thời tăng cường công tác truyền thông, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46662
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
849.78 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.