Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46677
Title: Tác động của CPTPP đối với lao động và việc làm du lịch tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Lưu
Keywords: Tác động
CPTPP
Lao động
Việc làm
Du lịch
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.91-93
Abstract: Khi tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thách thức đối với ngành du lịch sẽ rất lớn, mức độ rất khác nhau đối với từng lĩnh vực hoạt động. Bài viết này đề cập đến tác động của CPTPP đối với lao động và việc làm du lịch tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46677
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.