Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46829
Title: Khái niệm và sự cần thiết kiểm soát của tư pháp đối với quyền hành pháp
Authors: Lê, Thị Thu Thảo
Keywords: Kiểm soát quyền hành pháp
Giám sát tư pháp
Tư pháp kiểm soát hành pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.12-19
Abstract: Ở Việt Nam việc nghiên cứu vấn đề kiểm soát giữa nhánh tư pháp và hành pháp còn tương đối mới mẻ trong khi các nền dân chủ hiện đại đã thiết lập cơ chế kiểm soát này từ khá lâu. Bài viết này nghiên cứu khái niệm quyền kiểm soát của tư pháp với quyền hành pháp, giúp xây dựng cơ sở lý luận cho hoạt động này ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46829
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.