Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46839
Nhan đề: Phân tích tác động của rủi ro chính sách trong nền kinh tế có lạm phát xu hướng thay đổi
Tác giả: Lê, Thanh Hà
Từ khoá: Hiệu ứng chu kỳ
Lạm phát xu hướng
Ràng buộc tín dụng
Rủi ro chính sách
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.24-38
Tóm tắt: Tác giả phát triển mô hình New-Keynes với ba đặc trưng quan trọng, bao gồm lạm phát xu hướng thay đổi, hạn chế tín dụng doanh nghiệp và rủi ro chính sách để phân tích hiệu ứng chu kỳ của lạm phát xu hướng. Tác giả xem xét rủi ro chính sách xuất phát từ cú sốc chính sách tiền tệ và chi tiêu chính phủ. Bằng việc sử dụng số liệu của Mỹ giai đoạn 1984 - 2015, kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng rằng lạm phát xu hướng khuếch đại tác động tiêu cực của các cú sốc tới thị trường vĩ mô và tài chính. Kết quả hàm ý rằng những đề xuất về việc gia tăng tỷ lệ lạm phát mục tiêu của ngân hàng trung ương dường như không phải là liều thuốc tốt đặc biệt khi nền kinh tế trải qua các rủi ro liên quan tới chính sách.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46839
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.