Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46864
Title: Luận bàn về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm kỷ luật lao động
Authors: Lê, Ngọc Thạnh
Keywords: Trách nhiệm pháp lý
Trách nhiệm kỷ luật
Trách nhiệm kỷ luật lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.58-62
Abstract: Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật ở nước ta về trách nhiệm kỷ luật, trong đó có trách nhiệm kỷ luật lao động, tác giả bài viết đưa ra một số nhận xét về loại hình trách nhiệm pháp lý này trong mối tương quan giữa người sử dụng lao động và người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46864
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.